Umawiając wizytę w naszym salonie oraz pozostawiając psa pod naszą opieką klient akceptuje wszystkie punkty poniższego regulaminu. 

Usługi w salonie wykonują certyfikowani groomerzy posiadający odpowiednie wyszkolenie. 
Aktualne godziny pracy salonu ogłoszone są na stronie internetowej www.haulong.pl oraz na profilu Facebook. 
Aktualny cennik widoczny jest na stronie internetowej www.haulong.pl oraz na profilu Facebook. Podane ceny są orientacyjne. Po obejrzeniu pupila oraz ocenie jego stanu sierści i zachowania koszt może ulec zmianie.
Jeżeli pies wymaga obcięcia samymi nożyczkami opłata wynosi 100 zł brutto za godzinę pracy.
W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o jak najszybsze poinformowanie telefoniczne bądź smsem. 
Prosimy o punktualne przychodzenie na wizytę. Spóźnienie 15 minut anuluje wizytę.  
Nie wykonujemy usług na szybko, w pośpiechu. 
W salonie używamy profesjonalnego sprzętu oraz kosmetyków z atestem. 
Stanowisko pracy oraz narzędzia po każdym kliencie poddawane są dezynfekcji. 
Nie wydajemy psa obcej osobie. Odbiór możliwy jest tylko przez właściciela lub osobę przez niego wskazaną. 
Obowiązkowo przed wizytą pies powinien załatwić swoje potrzeby fizjologiczne oraz nie być świeżo po posiłku. 
Nie używamy żadnych środków uspokajających . Prosimy o nie podawanie samodzielnie takich środków przed zabiegiem. Jeżeli środki podał weterynarz lub zostały podane z zalecenia weterynarza obowiązkiem właściciela jest poinformowanie o tym groomera przed zabiegiem. Salon nie ponosi odpowiedzialności za środki podane przez weterynarza oraz właściciela. Nie strzyżemy psów/kotów będących pod wpływem jakichkolwiek środków uspokajających. 
Właściciel ma obowiązek powiadomić groomera o wszystkich problemach zdrowotnych psa (np.: alergie, choroby skóry, stany lękowe, problemy neurologiczne, narządów ruchu) oraz o przyjmowanych lekach. 
Salon nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa, który właściciel zataił np. padaczka, choroby serca, zaziębienie). 
Każdy pies powinien mieć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz posiadać książeczkę zdrowia. Na prośbę groomera muszą one zostać okazane. Szczególnie wymagane jest to od nowych klientów. 
Mamy prawo odmówić usługi psom starym, chorym niezrównoważonym psychicznie. Psy posiadające zaraźliwe choroby nie będą obsługiwane. 
Nie przyjmujemy suk/kotek w ciąży oraz w okresie cieczki/rui. 
Zwalczanie ujawnionych w trakcie zabiegu insektów jest obowiązkowe i wykonywane bez dodatkowego uzgodnienia na koszt właściciela. 
Ze względu na ryzyko przejścia pcheł na innych klientów groomer ma prawo odmówić usługi zapchlonego psa. 
Należy uprzedzić o agresywnym zachowaniu psa i poinformować o zachowaniu u weterynarza oraz w innych salonach. Agresywny pies w trakcie zabiegu ma założony własny kaganiec. 
Jeśli pies, pomimo prób, nie jest w stanie być obsłużony opiekun zostaje wezwany do obioru psa pomimo nie wykonania usługi lub niepełnego jej wykonania. Jeżeli zachowanie psa jest nie do opanowania, wykonanie usługi zagraża zdrowiu psa bądź groomera salon odstępuje od wykonania usługi. Pobierana jest opłata adekwatna do poświęconego na usługę czasu. 
Możemy odmówić przyjęcia niektórych ras psów. 
Groomer nie ponosi odpowiedzialności oraz kosztów leczenia psa niepowstałych w wyniku zabiegu. 
Za każdym razem gdy groomer zobaczy coś niepożądanego, niepokojącego u psa informuje właściciela i robi zdjęcia. 
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia psa podczas wykonywania usługi, które nastąpiło w wyniku istniejącej choroby lub choroby, która ujawniła się podczas wizyty, pracownik ma prawo do skorzystania z konsultacji z lekarzem weterynarii. Koszt niezbędnych wskazanych przez lekarza zabiegów ponosi właściciel. 
W przypadku nieszczęśliwego wypadku podczas wykonywania usługi pracownik ma prawo do skorzystania z konsultacji z lekarzem weterynarii. Koszt wskazanych przez weterynarza zabiegów ponosi salon. 
Nie golimy psów do skóry, nie strzyżemy psów z podwójną okrywą włosową. 
Nie rozczesujemy kołtunów, filcu za wszelką cenę. W trudnych przypadkach kołtuny, filc jest golony. Klient ma świadomość, że w takich miejscach są lub mogą pojawić się podrażnienia, odparzenia lub inne zmiany wymagające konsultacji z weterynarzem. Salon nie odpowiada za zaniedbania codziennej pielęgnacji zwierzęcia przez właściciela, opiekuna. 
Rozczesywanie kołtunów lub ścinanie filcu jest dodatkowo płatne. Cena ustalana jest na miejscu, po obejrzeniu pupila. W tym przypadku koniecznie prosimy o informację przy umawianiu wizyty. 
W przypadku skołtunionej okrywy wcześniej ustalona fryzura może ulec zmianie. 
Dla ułatwienia pracy oraz skrócenia czasu wykonywanej usługi psy strzyżone są bez obecności właściciela. 
Prosimy o informację gdy rezerwują Państwo pierwsza wizytę psa w salonie groomerskim. 
Korzystając z usług salonu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi, informowania o wizytach, promocjach oraz na używanie wizerunku pupila w celach marketingowych (bez ponoszenia opłat na rzecz właścicieli). 
Nieodebranie psa w ustalonej godzinie powoduje doliczenie opłaty 30 zł brutto za każde pół godziny od godziny zamknięcia salonu. 
Część salonu niedostępna dla klientów, w której odbywa się pielęgnacja psa jest monitorowana.  
Przed odbiorem psa klient dokonuje oględzin zwierzęcia w celu weryfikacji stanu skóry i sierści. Wszelkie nieprawidłowości muszą zostać zgłoszone przy odbiorze.
Przyprowadzenie psa na zabieg jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. 


Back to Top